Reklamacje

Reklamacje

1\. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie obiektów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora KLIENTA.

2\. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.

3\. KLIENT, w celu realizacji uprawnień wynikających z odpowiedzialności DES ARTE z tytułu niezgodności zawartości przesyłki z umową, powinien złożyć DES ARTE stosowne zawiadomienie oraz skontaktować się z DES ARTE w celu ustalenia szczegółów postępowania reklamacyjnego.

4\. Zawiadomienie o niezgodności zawartości przesyłki z umową powinno zawierać: numer zamówienia, nazwę obiektu, okoliczności uzasadniające reklamację, w tym opis ewentualnej niezgodności (wady), określenie chwili ujawnienia się niezgodności pracy z umową oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych KLIENTA dla potrzeb postępowania reklamacyjnego.

5\. Zgłoszenia reklamacyjne w zakresie odpowiedzialności DES ARTE z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową należy zgłaszać pod adres poczty elektronicznej bizuteria@desarte.pl, pisemnie pod adres: ul. Nowy Świat 48, 00-363 Warszawa lub osobiście w wyżej wymienionym lokalu.

6\. Koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z realizacją reklamacji DES ARTE ponosi jedynie w sytuacji potwierdzenia się, że zgłaszana niezgodność zrealizowanego zamówienia z umową rzeczywiście istnieje.

Sklep internetowy Shoper Premium